A Primeira Guerra Mundial en banda deseñada

08.05.2012 20:14

Jacques Tardi é un historietista francés autor de varios libros de banda deseñada que teñen a historia como protagonista. Dous dos seus libros, La guerra de las trincheras e ¡Puta guerra!, tratan da I Guerra Mundial (1914-1918). En ambalos dous volumes denuncia as atrocidades da guerra. Están dispoñibles na biblioteca do IES de Arzúa.