T 2: I Revolución industrial

No Tema 2 estudaremos as orixes da sociedade industrial, nada nun longo proceso histórico coñecicdo como "revolución industrial", orixinaria de Gran Bretaña alá pola metade do século XVIII e que se foi difundindo polo continente europeo e por outras latitudes. A I Revolución Industrial foi continuada por una segunda onda de industrialización (a 2ª Revolución Industrial) que é obxecto de estudo no Tema 5.