1812

19.03.2012 08:23

A Constitución de 1912, promulgada tal día como hoxe hai douscentos anos, foi a primeira Carta Magna española. Os principios políticos que recollía convertiron, a monarquía absoluta española, aínda que momentaneamente, nun sistema liberal: división de poderes, consagración da cidadanía, liberdades de expresión e imprenta… quedaron acuñados no texto constitucional.

A promulgación de 1912, de Salvador Viniegra

Podes visitar unha mostra do que foi aquela constitución nos corredores do instituto.

Para máis información, visita o artigo de Tereixa Constenla, “Derechos y lotería, herencias de la 1812” (El País, 18 de marzo de 2012).