Tema 1: A crise do Antigo Réxime

Neste tema estudarás as orixes do sistema político liberal, que xurdiu das chamadas revolucións burguesas en contra do Antigo Réxime.

O vocabulario histórico que tes que saber nesta unidade aparecen recollidos no seguinte documento:

Conceptos do Tema 1.pdf (24,7 kB)

 

Hai varios textos de especial interese nesta lección:

 Declaración de dereitos de Virxinia.pdf (18,8 kB), datada en 1776.

A abolición do réxime feudal, de 1789.

A Declaración de Dereitos do Home do Cidadán, de 1789. Para que vexas como se pode facer un comentario , aquí tes un  exemplo .

A Declaración de Dereitos da Muller, de 1789.

Para facilitar o estudo, podes utilizar o  esquema do tema.