Un comentario sobre a Declaración de Virxinia (1776)

13.11.2011 05:56

Raquel e máis Daniel fixeron este bo comentario sobre a Declaración de Virxinia. Pode servir de modelo para outros exercicios.