BRICS

07.04.2013 06:54

BRICS é un acrónimo, unha palabra formada a partir de siglas, que significa Brasil, Rusia, India, Corea do Sur e Sudáfrica. Son estes os "países emerxentes", así chamados polo seu forte pulo económico (e non soamente económico: tamén demográfico, cultural...). O rápido desenvolvemento dos Brics está rompendo o control e modificando a hexemonía económica que o mundo occidental (Estados Unidos, Europa Occidental, etc.) mantiña dende hai décadas sobre o resto dos países do planeta.

Descarga este mapa e poderás coñecer algúns datos sobre os Brics.

Para saber máis.