Cómo se llega a ser super rico

28.10.2014 07:07

Falabamos onte na clase de que a base da riqueza no Antigo Réxime era a terra. Terra que pertencía maioritariamente aos estamentos privilexiados da sociedade; terra que esta "vinculada" a eses estamentos, de forma que a maior parte da poboación vivía dependente da nobreza e do clero.

Preguntámonos entón cal era a base da riqueza na sociedade actual. Le cal é a opinión ao respecto de Vicenç Navarro, catedrático dunha universidade catalana: Cómo se llega a ser super rico.