Dúas conmemoracións

08.12.2011 14:24

Neste mes de decembro conmemónranse anos de dous documentos importantes, un para a poboación mundial en xeral, o outro para España en particular. O primeiro deles é a Declaración de Dereitos Humanos, asinado o 10 de decembro de 1948.

 

O outro é a Constitución española de 1978, aprobada en referendo o 6 de decembro de 1978. En marzo de 2012 a primeira constitución española, a Constitución de Cádiz coñecida como "a Pepa", cumplirá douscentos anos.

Ambos os dous textos, Declaración Universal de Dereitos Human algo teñen que ver cun documento visto e analizado na aula: a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán de 1789.