E aínda máis sobre a muller

09.04.2012 18:36

Biblioteca Nacional foi creada a principios do século XVIII (https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/miniaturas/?media=rne). O acceso da muller estivo prohibido ata 1837. Aprimeira muller en acceder esa institución foi María Antonia Gutiérrez Bueno (https://www.bne.es/webapp/verPostBlog.htm?idPost=119&urlCms=/es/ComunidadBNE/Blogs/index.html).