O século de Günter Grass

01.04.2013 19:39

O escritor alemán Gunter Grass escribiu o libro O meu século, no que inclue un capítulo sobre o ano 1938.